Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další informace

Centrum zdravotní ekonomie a managementu
při Univerzitě Karlově

 

Centrum zdravotní ekonomie a managementu při Univerzitě Karlově (CZEM) je společné pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a společnosti Advance Healthcare Management Institute.

Cílem CZEM je prohloubení mezioborové spolupráce zapojených institucí ve vědecké a vzdělávací činnosti v oblasti ekonomie, řízení a organizace zdravotnictví, stejně jako v oblasti zdravotnického práva.

CZEM provádí výzkumnou a vědeckou činnost, podílí se na grantových projektech a účastní se konferencí a dalších odborných platforem. V oblasti vzdělávání zajišťuje či se podílí na vytváření výukových modulů pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a také pro celoživotní vzdělávání.

Ve vědecké a vzdělávací činnosti spolupracuje CZEM s dalšími odbornými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí. CZEM je českým partnerem v mezinárodním projektu monitoru zdravotních systémů a politik (HSPM) a spolupracuje s European Observatory on Health Systems and Policies.